Työnhakijalle suunnatut palvelut

Kartoitetaan asiakkaan palvelutarpeet ja tehdään toimintasuunnitelma

  • Kartoituksessa käytämme apuna Työkykyviisari-menetelmää. Työkykyviisari tehdään asiakkuuden alussa ja päättyessä.

Asiakkaan toimintasuunnitelman mukaisesti parannamme asiakkaan osaamista

  • Koulutukset ja osaamisen kehittämien

Työ- ja toimintakyvyn arviointi tarvittaessa

  • Yhteistyö työkykykoordinaattorin kanssa . Yhteistyössä erilaiset työkykyyn liittyvät selvitykset ja todellisen työkyvyn selvittäminen mm. neuropsykologin ja fysiatrin palvelut sekä asiantuntijalääkärin palvelut

Yksilö- ja ryhmämuotoiset työhön valmennukset parantamaan työelämävalmiuksia

  • Valmennukset ovat pitkäkestoisia ja kestävät tarvittaessa myös työsuhteen jatkuessa. Valmennusta tehdään asiakkaan tarpeen mukaan, joko hankkeen henkilökunnan toimesta tai ostopalveluina, esim. nepsy-valmennus.

Sopivan työnantajan löytyminen, sopivien työtehtävien räätälöinti, tukityöntekijä toiminta

  • Yhteistyössä yritysasiantuntijan ja työhönvalmennuksen kanssa tutustuminen sopivaan työnantajaan. Tarvittaessa työkokeilu- tai palkkatukijakso tai siirretty palkkatuki. Työtehtävien räätälöinti ja nivelvaiheen tiivis seuranta ja tuki.