Työnantajalle suunnatut palvelut

Kartoitetaan työnantajien osaamisen tarpeet ja kiinnostus sosiaalisen työllistämiseen

  • Kartoituksen tekee hankkeen yritysasiantuntija. Kartoituksella haetaan ensisijaisesti työnantajia, joilla on rekrytointitarve, mutta ovat myös kiinnostuneita tuetusta ja sosiaalisesta työllistämisestä osana yritysvastuuta.

Kehitetään työantajien valmiuksia työllistää pitkäaikaistyötön tai osatyökykyinen

  • Koulutukset, valmennukset, tiedotukset ja tapaamiset. Mahdollisesti oppaan toteuttaminen ja webinaari.

Tukityöntekijämallin kehittäminen ja heidän koulutus

  • Tukityöntekijämallin kehittäminen tapahtuu yhteistyössä työnantajien kanssa. Tulevat tukityöntekijät saavat koulutuksen ja tuen työhönsä.

Taloudellisen tuen hakeminen rekrytointiin

  • Neuvomme ja ohjaamme työnantajaa mm. palkkatuessa, siirretyssä palkkatuessa, lisäpalkkatuessa ja työolosuhteiden järjestelytuen hakemisessa.

Työtehtävien räätälöinti ja mukauttaminen asiakkaan työkyvyn mukaan

  • Osana työhön valmennusta mitoitamme yhdessä työnantajan kanssa työtehtävät asiakkaan työkykyyn sopivaksi kokonaisuudeksi.
  • Työtehtävät ja kokonaisuudet saattavat muuttua työsuhteen edetessä ja tarjoamme tukea työnantajalle koko prosessin ajan.