Tukityöntekijämalli

Tukityöntekijämalli

Yksi Kohtaa!-hankkeen tavoitteista on kehittää yhteistyössä työnantajien kanssa tukityöntekijämalli. Tukityöntekijä on yrityksen työntekijä, joka toimii työllistettävälle ohjaajana ja perehdyttäjänä koko työllistämisen prosessin ajan sekä tukee myös työelämässä pysymistä.

Tukityöntekijä on tsemppari ja sparraaja joka auttaa uutta työntekijää integroitumaan osaksi työyhteisöä ja madaltaa nivelvaiheen kynnystä pitkittyneestä työttömyydestä työmarkkinoille siirryttäessä.

Hanke järjestää tukityöntekijöille maksuttoman koulutuksen, joka valmentaa tukityöntekijää tehtäviinsä.