Tervetuloa KOHTAA! -hankkeen kotisivuille


Hankkeen tavoitteena on saada työnhakijoiden osaaminen ja tyäelämävalmiudet vastaamaan paremmin työnantajien tarpeita sekä saada työnantajat osallistumaan ja kehittämään keinoja osatyökykyisten ja pitkään työttömänä olleiden työnhakijoiden työllistämiseen.

Haluamme hankkeen avulla tarjota työnhakijoille työhön valmennusta, osaamisen kehittämistä sekä työkyvyn selvittämistä osana polkua kohti avoimia työmarkkinoita. Vaikka meillä on asiakas keskiössä, haluamme tähän prosessiin myös työnantajan mukaan varhaisessa vaiheessa. Tavoitteena on kehittää yhteistyössä työnantajien kanssa tukityöntekijä-malli, jossa yrityksen työntekijästä koulutetaan tukityöntekijä uudelle työntekijälle. Tukityöntekijä roolista lisää täällä.

Hankkeessa tarjoamme sekä työnhakijalle mutta myös työnantajalle koulutuksia, valmennuksia, asiantuntijapalveluita sekä tukea ja ohjausta työllistymisen yhteisellä polulla.

Hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto.